Vytlačiť

Milí bratia a sestry!

Táto stránka je venovaná pastoračným seminárom o homosexualite, ktoré sú určené všetkým kresťanom,
ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle na Slovensku.

Téma: NÁDEJ PRE ĽUDÍ INAK SEXUÁLNE CÍTIACICH

Vzhľadom k tomu, že v spoločnosti sa téma homosexuality stretáva s predsudkami a neznalosťou, naša linka Valentín napomáha v tejto oblasti osvetou v tom zmysle, že sa snaží viesť spoločnosť k porozumeniu voči tým, ktorých sa homosexualita osobne dotýka. Podieľame sa na dialógu medzi spoločnosťou, cirkvou a ľuďmi s homosexuálnym cítením; s úmyslom sprostredkovania nádeje, viery a vzájomného pochopenia.

V tomto duchu sme od roku 2014 začali organizovať aj tieto formačno-pastoračné semináre o homosexualite s názvom: ,,Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich“, ktoré prebiehali v rôznych mestách na Slovensku. A budú pokračovať aj v ďalších rokoch.

Našim zámerom je citlivým a pravdivým spôsobom poukázať aj na neľahkú situáciu ľudí s iným sexuálnym cítením. Náplňou týchto seminárov sú prednášky, ktoré predstavujú túto tému a jej problematiku v kresťanskom duchu, zahŕňajúc poznatky z oblasti teológie, filozofie, medicíny, psychológie a práva.

Prezentované sú i pastoračné skúsenosti Linky Valentin, pôsobiacej pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciachviac ako pätnásť rokov, ktorá sa venuje duchovnému sprevádzaniu ľudí s homosexuálnym cítením.

Cieľom seminárov je poskytnúť možnosť získať správne, objektívne a potrebné informácie o tejto téme, potrebné aj pre získanie zodpovedného prístupu k ľuďom s homosexuálnymi sklonmi.


Semináre a prednášky sa doteraz uskutočnili na nasledovných miestach: Ružomberok, Prešov, Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Ľutina, Košice, Trstená, Žilina, Spišská Kapitula, Martin, Rabča (Orava), Špindlerov Mlyn (Krkonoše) Česko.


Záštitu nad týmto podujatím prevzali: