Vytlačiť

Charakteristika linky Valentín

Kresťanská služba pre ľudí zranených v oblasti vzťahov, citov a sexuality


Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto realitou nedokážu vyrovnať, trápia sa, ba zmocňuje sa ich až zúfalstvo. V dôsledku toho sa izolujú, uťahujú do samoty, majú pocit previnenia, prenasleduje ich aj strach z možného odhalenia. A ak predsa nájdu odvahu zdôveriť sa, zväčša sa stretávajú s nepochopením a nezáujmom.

Názory na homosexualitu sa v súčasnosti rôznia.
Riešenia, ktoré v oblasti homosexuality ponúka dnešný svet, sú iba zdanlivo správne a pravdivé. Vedú ku konaniu v rozpore s Božou vôľou a jeho prikázaniami, a spôsobujú ťažký konflikt vo svedomí. Vtedy sa rozpor iba prehĺbi a vyústi do ďalšieho problému: ak chcem riešiť svoju homosexualitu, musím sa postaviť proti Bohu. Takýto postoj vnáša do duše človeka pocit bezvýchodiskového riešenia problému a končí stratou zmyslu a cieľa života.

Naopak, Kristus a jeho Cirkev nám ukazujú, ako toto možno riešiť. Ako milovať blížnych a ako im pomáhať. A Ježiš dokonale pozná všetky naše trápenia. Je známe, že rozdelená bolesť menej bolí. Ježiš Nazaretský, ako nás učí Božie Zjavenie, sa ako naša posila ujíma tých, ktorí majú ťažkosti a sú preťažení (porovnaj Mt 11, 28-30).

A práve tieto Ježišove slová boli základom pre vznik Linky Valentín, pôsobiacej pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach - Starom meste, a Občianskeho združenie Rieky v Bratislave.

Linka Valentín

Linka Valentín vznikla vo februári 1999 v Košiciach a pôsobí ako pastoračná iniciatíva Gréckokatolíckej cirkvi. Jej názov nesie meno svätca, ktorý žehnal a prial pravej láske, vážil si úprimnú lásku a pomáhal napĺňať potrebu lásky v živote ľudí - a láska je Božím dielom. Linka Valentín sa venuje službe duchovnej pomoci tým našim bratom a sestrám, kresťanom, ktorí majú homosexuálne sklony a prežívajú problém identity s vlastným pohlavím. Človek s homosexuálnym cítením sa neraz zúfalo snaží prekročiť svoj tieň rozličnými smermi, len aby sa nejako zaradil a vedel žiť šťastne. To prináša so sebou veľa samoty nielen v pocitoch, ale aj v realite života.

Pastoračná činnosť Linky Valentín vychádza z ducha Evanjelia, a je preto zameraná na podanie pomocnej ruky tým, ktorí prežívajú homosexualitu, ale zároveň túžia po živote v súlade s Božím slovom. Pomáhame im vyrovnať sa s týmito pocitmi vo vlastnom svedomí a vo vzťahu k Bohu. Naša služba spočíva v individuálnych stretnutiach, osobných rozhovoroch, ako aj v komunikácii formou listov a e- mailov, kde im pomáhame odpovedať na ich otázky, riešiť ich zranenia a zápasy. Organizujeme pravidelné duchovné stretnutia a prednášky. Duchovné obnovy sú určené ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov, sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne cítiacim. Linka Valentín pomáha uzdravovať dušu človeka, zranené vnútra ľudí, ktorí prežívajú homosexuálnu náklonnosť. Ukazujeme im cestu, ako túto ťažkosť možno riešiť. Na tejto ceste sa ich snaží sprevádzať Linka Valentín a Občianske združenie Rieky.

V roku 2004 sa na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove uskutočnila medzinárodná konferencia na tému: “Homosexualita – interdisciplinárny pohľad“. Zúčastnili sa na nej významní odborníci z oblasti filozofie, psychológie, teológie a to z domova, aj zo zahraničia. Zazneli tam aj osobné svedectvá.

 

Občianske združenie Rieky

Občianske združenie Rieky je zaregistrované od roku 1998, hoci neformálne pôsobilo v Bratislave ako kresťanské spoločenstvo zaoberajúce sa otázkami homosexuálneho cítenia človeka už niekoľko rokov predtým. Uvedomujúc si potrebu vedenia Duchom Svätým, inšpiráciou pre názov „Rieky“ bolo Božie slovo: „V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. A zvnútra toho, kto uverí vo mňa potečú rieky živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili.“ (Jn 7, 37-39a)

Na začiatku svojej činnosti malo Občianske združenie Rieky dva ciele:

  1. Osobné prijatie ľudí inak sexuálne cítiacich stretnutiami jedenkrát v týždni v malej skupinke v Bratislave.
  2. Podávanie odborných informácií týkajúcich sa homosexuality prevažne zo zahraničia na Slovensko.


Ďalšou významnou udalosťou kresťanského spoločenstva bolo zorganizovanie dvoch odborných medzinárodných konferencií v Bratislave v roku 1997 a 1998 pod záštitou Komisie pre otázky bioetiky Konferencie biskupov Slovenska. Na konferencii odzneli príspevky domácich i zahraničných účastníkov - teológov, lekárov, psychoterapeutov, ale i jednotlivcov s homosexuálnym cítením, ochotných podeliť sa o svoje životné príbehy a hľadania.

V súčasnosti sa zameriava predovšetkým na sprostredkovanie prijatia inak sexuálne cítiacich ľudí prostredníctvom duchovných obnov organizovaných v spolupráci s Linkou Valentín (pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach), stretnutí zameraných na pobyt v prírode, poznávanie nových miest a budovanie vzťahov. Od roku 2000 sa na duchovných obnovách stretávajú účastníci z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Od roku 2005 sa duchovné obnovy konajú dvakrát do roka.

 

Úlohou Linky Valentín a Občianskeho združenia Rieky je nájsť cestu k hľadajúcim a spoločne  prichádzať k pravde. Ježiš Kristus zomrel za každého človeka a chce svoje radostné posolstvo adresovať každému, teda aj ľuďom s homosexuálnym cítením. Aj im patrí Evanjelium! Kristus má svoju náruč otvorenú pre každého človeka a každého jedného z nás uisťuje: Ja som Cesta, Pravda a Život. Ja som neomylná cesta, neklamná pravda, nekonečný život. Poď za mnou, lebo ja Ti môžem dať večný život. (porovnaj Jn 14, 6).

Tí, ktorí by chceli hľadať naplnenie svojho života na správnej ceste smerom k Bohu, sa môžu obrátiť  na adresy:

linka-valentin

Linka Valentín
Gréckokatolícka cirkev
P.O.BOX B- 43
040 01 Košice 1

obcianske-zdruzenie-rieky

Občianske združenie Rieky
Puškinova 1
811 04 Bratislava
(korešpondenčná adresa)

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.