Vytlačiť

Médiá

Úvod: Mons. Stanislav Zvolenský, ThBibLic. Róbert Jáger

 

Mgr. Eliška Madžová

 

Mgr. Vitalij Luck

 

ThBibLic. Róbert Jáger

 

JUDr. Martin Dilong

 

PhDr. Marko Rozkoš, PhD.

 

plná kvalita:

http://kaacko.zvukari.sk/seminar/