seminár na tému Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich
sa uskutočnil
 v piatok 23. mája 2014 od 13:00 – 17:30 hod. 
v Aule RKCM Bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

>> Video z prednášok si môžete pozrieť tu <<

Čítať viac: Bratislava - seminár (program)

seminár na tému Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich
sa uskutočnil v
 piatok 12. septembra 2014 od 13:00 – 17:30 hod. 
v konferenčnej miestnosti Diecézneho pastoračného centra pre rodinu
Banskobystrickej diecézy, na Kapitulskej ul. 21 v Banskej Bystrici.

Čítať viac: Banská Bystrica - seminár (program)

seminár sa uskutočnil na tému Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich,
utorok 23. septembra 2014 od 13:00 – 17:30 hod. 
v Aule Teologickej fakulty (prízemie), na Hlavnej ul. 89 v Košiciach.

Čítať viac: Košice - seminár (program)

seminár na tému Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich
sa uskutočnil v
 stredu 15. októbra 2014 od 16:00 – 20:30 hod. 
v Dome kultúry v Trstenej.

Čítať viac: Trstená - seminár (program)

seminár na tému Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich,
sa uskutočnil
 6. mája 2014 (utorok) 14:00 – 17:00 hod. 
v budove Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Čítať viac: Ružomberok - seminár (program)