Vytlačiť

Bratislava - seminár (program)

seminár na tému Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich
sa uskutočnil
 v piatok 23. mája 2014 od 13:00 – 17:30 hod. 
v Aule RKCM Bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

>> Video z prednášok si môžete pozrieť tu <<

 

Program:

 Čas:Prednášajúci:Názov prednášky:
1. 13:00 - 13:30 Mgr. Eliška Madžová Medicína a homosexualita?
2. 13:30 - 14:00 Mgr. Vitalij Luck

Ako prijať človeka?

3. 14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
ThBibLic. Róbert Jáger
- priestor na otázky
- prestávka (káva, čaj)
Biblia a homosexualita?
4. 15:30 - 16:00 PhDr. Marko Rozkoš, PhD. Kto je človek?
5. 16:00 - 16:30
16:30 - 17:30
JUDr. Martin Dilong
- priestor na otázky  
Práva versus diskriminácia?