Vytlačiť

Ružomberok - seminár (program)

seminár na tému Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich,
sa uskutočnil
 6. mája 2014 (utorok) 14:00 – 17:00 hod. 
v budove Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Program:

 Čas:Prednášajúci:Názov prednášky:
1. 14:00 - 14:20 Mgr. Eliška Madžová Medicína a homosexualita?
2. 14:20 - 14:40 Mgr. Vitalij Luck

Ako prijať človeka?

3. 14:40 - 15:00
15:00 - 15:20

ThBibLic. Róbert Jáger
- prestávka (káva, čaj)
Biblia a homosexualita?
4. 15:20 - 15:40 PhDr. Marko Rozkoš, PhD. Kto je človek?
5. 15:40 - 16:00
16:00 - 17:00
JUDr. Martin Dilong
- priestor na otázky  
Práva versus diskriminácia?